GERMANICA
Cadrul European Comun de Referinţă

Cadrul European Comun de Referinţă

Programul meu de predare a limbii germane urmează sistemul Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi străine (CECR).
CECR pentru limbi străine oferă o bază comună pentru învăţarea limbilor străine în Europa. Structurat în cel puţin şase nivele, el cuprinde competenţele lingvistice în diferite domenii.
Cu acest sistem de învăţare, poți începe sau relua studiul limbii germane de la orice nivel de cunoștințe. Metodologia mea este recunoscută în întreaga Europă. Pentru a finaliza un nivel de studiu, GERMANICA oferă 2 respectiv 3 module (de exemplu, A1.1 și A1.2), care se fac unul după altul.
(Sursă: Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi străine)

Utilizare elementară a limbii
A1 (A1.1, A1.2)
Persoana poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. De asemenea, ea poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparţin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar şi clar şi este cooperant.

A2 (A2.1, A2.2)
Persoana poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii legate de persoană şi familie, cumpărături, zona unde locuieşte, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct referitor la subiecte familiare şi uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Utilizare independentă a limbii
B1 (B1.1, B1.2)
Persoana poate să înţeleagă elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber, etc. Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu, coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes. Poate să relateze un eveniment sau o experienţă, să descrie un vis, o speranţă sau un obiectiv şi să expună, pe scurt, argumente sau explicaţii cu privire la un plan sau la o opinie.

Repetarea nivelului de bază (A1-B1). (B1*, B1**)

B2 (B2.1, B2.2, B2.3)
Persoana poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă, astfel încât conversaţia cu un interlocutor nativ să nu presupună efort pentru niciunul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Utilizare competentă a limbii
C1
Persoana poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat frecvent să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze limba în mod eficient şi flexibil atât în viaţa socială sau profesională, cât şi în cadrul şcolar sau academic. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat şi pe larg, utilizând diferite mijloace de organizare, de structurare şi de coeziune a discursului.

C2
Persoana poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente şi explicaţii adecvate. Poate să se exprime spontan, foarte fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.